By Na

Direction Input Walkthrough – All Levels

Introduction

Move with:

U = UP

D = DOWN

L = LEFT

R = RIGHT

Level 1 – 10

Level 1

LUU

Level 2

LUULU URRRD RU

Level 3

DRURU UUULL LULD

Level 4

UUUUU LDDLL LLDRR URD

Level 5

UURRR ULULD DLLLL DDDRR DRU

Level 6

LLLLL LURDR ULUUU URDRR RUULL DDDLD RLDDR RUUDR RUL

Level 7

LLLLL LUUUU RUDDL DDRDR UUUUL URDRR RRDDL DDLLL UURRU URUUL LD

Level 8

LUUUU LLRRD DLLLU URRUU ULLLD DRRRR RURDL LDDDL LURDR ULLLU

URRUU RDDDR RULUR RUULL D

Level 9

LLLLL LUUUU URLDD DDRDR ULUUU URDRR RRUUL LLDDR RRDDL DLUUL UR

Level 10

LLLUU RRRRU UUURD RDDLD URDDL LLDLU

Level 11 – 20

Level 11

LLUUU URDRU UURUL DLLLL LDDRL DDDRR RRDRU LUURU DDRRU

Level 12

UULLL UDLLD LUUUR DRUUR DURRD DDRDL ULL

Level 13

UUUDD LLDLU UULUR DDRRU UDRRU LRUUL LLULL LDDRD ULUUR DDLLD

DRRLD RRU

Level 14

LLURR UUULL DLLLL UURRD UUULD RDDDL LUURU RDLLD DRRLD RRRUD

RDRUU UURUL

Level 15

ULUUU UURUL DLLLU URRDD LLLDR LDDRR UURUL RRDDD DRDLU LLLDD RRU

Level 16

ULLUL DDDRU DLLLL LURRR RDRUU RRRUU LLLRU LRUUU LLDDR RURDD RDL

Level 17

LLLUU RRRRU UULLD LUULL DRDDD DRDL

Level 18

UULUU UUULD LLLDD DDDRD RULLL UUUUU UURDL DDDDD DRRDR UURRD

RDLUU LUUUU UULLD LDDDD DDRUR RRDDL LU

Level 19

LLLUU UURRU ULDLD RLLUU RRRRR RDDUR DLUUU RDLLL LLLDD DR

Level 20

ULLLL LUULD UURRR URRDD RRDDL LUUUU UUULL DRLDD LDRUR RDDRR

DDLLL LDLU

Level 21 – 30

LeveL 21

UDLLU LLULL UURUU RUURR RDDLL LLDRU UURRD DRD

LeveL 22

UUULL LLLLU UUURR RRRUR DURDL LLLLL LDRRR RURDU RRRDD DDLRD

DLLUU RRDLD LURUU LRDDL UDLLL ULUUR RRDD

LeveL 23

UURRU LDDDD LLLUU URRRD RUULL LLLDL U

LeveL 24

UULLL LDRRR RDRUU RULLL LLUUL UUURR DDDDD DLDLL DRDRU URRRD

RUURU LLLLU LLUUR URDDD DDLDR RRDRU URULL LULLL LLLUU RRRRU

RDDRR RRDLL DLU

LeveL 25

LLLLL UUUUR UUUUR RDURR DLLLL LULDD DLDRL DRRRU UUURD DLDDD

DRRRU UU

LeveL 26

LLLLL UUUUU UUURR RRRRD DDDDR UURRU ULLRR DDDDD DDLLU UUUUU

LLLLL UULUR LDDDD DDLDR

LeveL 27

UUUUU UULLD ULLDD RRUUL DLDRD DRUDD DLRDD LLUUR RRRRR UUUUD

LLURD RULLL LLLLU UUR

LeveL 28

URDRU ULLLL LLDRR RRRDR UURUL RUUUU ULDRD LLLLL LLULD URRRR

DRUDR RULRR DDDLL LLLLU UUULL DRRDD DDLUU UULUR

LeveL 29

LLLLU RLLLU UUUDD RRRUD RRUUL LLLLU LDRRU URRDR DLLLL DLUDL

LUURR LURDD RRUDD DRRUL LLUUU URDRR DRRRR UDDDD DDDLL LLLLL

LLDDR RRRRR RUUUU RD

LeveL 30

ULLLL DULUU LDDDD RURRR RUUUU UULLU LDDLL UURLD DRURR RUDRR

ULLLU RLLDD LLURR RRRUR DLLLL LDDDD DDDDR RRRRD RULUU LLLLD

LDRRR RRDRU

End

If this was helpful, please like, share and favorite.

Comments are always welcome.

Find my other guides here:

https://steamcommunity.com/profiles/76561199175842756/myworkshopfiles/?section=guides

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.